?

Log in

No account? Create an account

[icon] Lorem Ipsum igitur, juvenes dum sumus
View:Свежие записи.
View:Архив.
View:Друзья.
View:Личная информация.
View:Website (Мой сайт).

Security:
Subject:Go down, Moses
Time:05:12 pm
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Ходи еще хоть сорок лет
-Все будет так. Исхода нет.


На марафоне, музыкой и вопросами навеяло...
comments: Оставить комментарий Previous Entry Поделиться Next Entry


yazon
Link:(Link)
Time:2008-05-05 11:14 am
Опять ты про Маккаби...
(Ответить) (Thread)


torrio
Link:(Link)
Time:2008-05-05 11:16 am
Даже в мыслях не было, извини за соль на рану...:)
(Ответить) (Parent) (Thread)

(Удалённый комментарий)

torrio
Link:(Link)
Time:2008-05-06 07:00 am
Всё пропало!
(а какой был корейский вариант?)
(Ответить) (Parent) (Thread)

(Удалённый комментарий)

melan_y
Link:(Link)
Time:2008-05-06 04:54 pm
Đêm, đường phố, hiệu thuốc, đèn lồng
Thế gian này nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Dù sống thêm một phần tư thế kỷ
Thì cuộc đời cũng chẳng mới gì hơn.

Khi chết đi – tất cả lại mở màn
Tất cả lặp lại như thời thượng cổ
Và mặt nước kênh gợn sóng lăn tăn.
Đêm, hiệu thuốc, đèn lồng, đường phố
(Ответить) (Parent) (Thread)

(Удалённый комментарий)

melan_y
Link:(Link)
Time:2008-05-06 05:48 pm
не за что
(Ответить) (Parent) (Thread)


melan_y
Link:(Link)
Time:2008-05-06 06:01 pm
(Ответить) (Thread)

[icon] Lorem Ipsum igitur, juvenes dum sumus
View:Свежие записи.
View:Архив.
View:Друзья.
View:Личная информация.
View:Website (Мой сайт).